KARAKTER GELİŞİMİ

u

Nedir?

Neden Önemlidir?

İyi Uygulamalar

Nedir?

Karakter gelişimi, bir okul topluluğundaki öğrencilerin ve yetişkinlerin saygı, adalet, yurttaşlık ve kendine ve başkalarına karşı sorumluluk gibi temel etik değerleri anlamasını, önemsemesini ve bunlara göre hareket etmesini sağlayan bir öğrenme sürecidir. Karakter gelişimi boyunca çocuklar sabır, cesaret, dürüstlük, cömertlik, nezaket, adalet, bağlılık, olumlu tutum ve hoşgörü gibi temel değerleri öğrenirler.

Karakter eğitimi, okulların, ilgili sosyal kurumların ve ebeveynlerin çocukların ve yetişkinlerin olumlu karakter gelişimini nasıl destekleyebileceğinin tüm yönlerini kapsayan kapsayıcı bir terimdir. Karakter eğitimi, insanların aileler, arkadaşlar, komşular, topluluklar ve uluslar olarak birlikte yaşamasına ve çalışmasına yardımcı olan düşünce ve eylem alışkanlıklarını öğretir.

Neden Önemlidir?

Öğrenciler zamanlarının çoğunu sınıflarda geçirirler. Okulda geçirilen bu zaman, temel değerleri açıklamak ve pekiştirmek için bir fırsattır. Okul ortamı öğrencilerin olumlu sosyal davranışları öğrenmeleri, tartışmaları ve hayata geçirmeleri için birçok fırsat sunar.

Karakter gelişimi, kişisel gelişimin temelidir. Çocuklar, karakter gelişimini destekleyen becerileri uygularken, hayatları boyunca kullanabilecekleri bir güç kaynağı oluştururlar. Öz saygı, güven, cesaret, dayanıklılık, dürüstlük ve hoşgörü, çocukların evde, okulda ve toplumda sürdürebilecekleri özelliklerden bazılarıdır. Bu beceriler, her çocuğun gelişmek, tatmin bulmak ve toplumda iyilik için bir etki oluşturmak için ihtiyaç duyduğu becerilerdir.

İyi Uygulamalar