MÜZİK

u

Nedir?

Neden Önemlidir?

İyi Uygulamalar

Nedir?

Müzik eğitimi, doğası gereği toplum yararına olmayı içinde barındırmaktadır. Bireysel ya da grup halinde yapılan tüm müzikal çalışmalar bireyler arasında olumlu duyguların gelişimine, empati ve karşılıklı birbirini anlamaya, farklılıklara rağmen ortak insani değerlerde birleşmeye fırsat sunmaktadır.

Bireysel ya da gruplar halinde enstrüman çalmak, solo ya da koro ile birlikte şarkı söylemek, müzik teorisi ve farklı kültürlerden gelen müzikal yapıların incelenmesi toplum yararına hareket etme duygusuna zenginlik katar.

Neden Önemlidir?

Genelde müzik, özelde de müzik eğitimi insanın iyi olma halini doğrudan olumlu etkileyen faktörlerdir. Müzik ile ilgilenmenin insanların birikmiş duygularının sağaltılmasında, depresyon, kaygı, panik, stres gibi duygu durumları ile mücadele etmelerinde etkilidir. Müzik eğitimi ve çalışmaları sayesinde çocuk ve gençler kendilerini ortaya koyma fırsatı elde ederken bir yandan da özgüven ve kimlik gelişimleri olumlu etkilenir. 

Birlikte şarkı söyleme veya müzik yapma deneyimi, insanlara güven ve ilişkileri geliştirme fırsatı vermekte, sosyal uyumlarını arttırmaktadır. Bireysel çalışmalarda özgüven, topluluk önünde bir performans sergilemenin getirdiği baskı ile baş edebilme gelişirken grup ile birlikte yapılan performanslarda dayanışma duygusunun arttığı görülmektedir. Ayrıca araştırmalar, grup müzik dersindeki çocukların daha iyi sınıf iklimi algıladıklarını ve okuldan daha memnun olduklarını göstermektedir.

İyi Uygulamalar