OLUMLU OKUL İLİŞKİLERİ

AKRAN İLİŞKİLERİ

Çocuklar için akran ilişkileri kendine özgü özellikler barındıran ve yetişkin çocuk ilişkisinden farklı rollere sahip olabilecekleri bir ilişki biçimidir. 

ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN İLİŞKİLERİ

Öğrenci ve öğretmen arasındaki ilişki, bir çocuğun akademik başarısında ve sosyal gelişiminde büyük bir rol oynar.

YETİŞKİN İLİŞKİLERİ

İnsan doğada tek başına yaşayamaz, bir toplum içine doğar ve tüm yaşamı boyunca toplumu oluşturan kişilerle bir etkileşim içine girer.

TOPLUMLA İLİŞKİLER

Okulu, öğrenci-öğretmen-veli ilişkileri üçgeninde kabul etmeye, “tanıdığımız” çocukların akademik-sosyal-duygusal gelişimleriyle ilgilenmeye eğilimliyiz.

KÜRESEL VATANDAŞLIK

Küreselleşme, Robertson (1992)’a göre ise “dünyanın bütünleşerek tek bir mekana dönüşmesi” olarak tanımlanır. Küresel vatandaşlık, evrensel sorunlara eğilimli, dünya ile bağlantıları açık, katılımcı, evrensel değerleri benimseyen vatandaşları tasvir etmektedir.