MATEMATİK

u

Nedir?

Neden Önemlidir?

İyi Uygulamalar

Nedir?

Matematik günlük hayatta karşılaşılan durumların anlaşılması ve muhakeme yoluyla değerlendirilerek çözülmesi için önemlidir. Böylece toplumun karşılaştığı sorunların çözümünde önemli rol oynamaktadır.

Matematik derslerinde işbirlikli öğrenme dikkatlice planlandığında ve uygulandığında öğrencilerin uygun sosyal davranış modellerini deneyimlediği ve gözlemlediği öğrenme ortamları sağlanmış olur. Planlanan müfredatın en önemli rollerinden biri, sınıftaki olumlu sosyal etkileşimleri, ilişkileri teşvik etmek ve modellemeye imkan sağlayacak bir ortam sunmasıdır.

Örnek olarak: Sınıflarda yapılan grup çalışmalarında öğrenciler iş bölümü yaparak verilen kısıtlı zamanda grup ürünlerini oluşturmaya çalışır. Bu kimi zaman sınıfta yere elektrik bantlarıyla çizilen bir sayı doğrusu üzerinde rasyonel sayıları yerleştirmek kimi zaman ise farklı malzemeler kullanarak (kürdan, ip, makas, bant vs.) pergel oluşturmakla gerçekleşir.

Neden Önemlidir?

Matematiğin sosyal, duygusal ve etik boyutları gerçek hayat durumlarında odaklanıldığı zaman, daha doğrusu bu üç ayak bir sehpanın ayakları gibi müfredatı taşıdığı zaman öğrencilerin hem matematiğe karşı daha olumlu hissetmeleri hem de gerçek yaşam becerilerini deneyimlemeleri sağlanabilir. 

İyi Uygulamalar