BEDEN EĞİTİMİ

u

Nedir?

Neden Önemlidir?

İyi Uygulamalar

Nedir ?

Beden eğitimi, sosyo-duygusal gelişim ve toplum yararına öğrenim için öğrencilere pek çok fırsat sunar. Etkili iletişim kurma, sorumluluk alma, karar verme ve hedef belirleme gibi becerilerin kişiler arası ve işbirliğine dayalı aktiviteler ile birlikte gelişmesini sağlar.

Ayrıca beden eğitimi, öğrencilerin bireysel zorlukları yönetmelerine yardımcı olmak için liderlik, işbirliği, ekip çalışması gibi farklı stratejileri öğrencilere öğretir.

Beden eğitimi derslerinde, sosyo-duygusal gelişim farklı şekillerde geliştirilebilir. Bunlar, ebe olmayı isteyen bir öğrencinin sırasını beklemeyi öğrenmesi, rekabet gerektiren bir oyunda öğrencinin duygularını kontrol edebilmesi, ve yenilginin ardından pes etmemeyi öğrenmesi şeklinde olabilir. Bu kazanılan beceriler, sadece ders ortamında değil aynı zamanda günlük yaşamda da kullanılır.

Daha fazla bilgi için:

http://www.icsspe.org/sites/default/files/International%20Charter%20of%20Physical%20Education%20and%20Sport.pdf

Neden Önemlidir?

Eğitim ve kültürün temel bir boyutu olan beden eğitimi ve spor, öğrencinin toplumun tam entegre bir üyesi olarak yeteneklerini, gücünü ve öz disiplinini geliştirmesini sağlar. Beden eğitimi, topluluk düzeyinde sosyal ilişkileri güçlendirir ve zenginleştirir. Spor, kendi içerisinde birtakım ahlaki değerleri ve kuralları barındırır. Aynı zamanda karşılıklı saygıyı ve arkadaşlık ilişkilerini güçlendirir. Böylece beden eğitimi dersi, öğrencinin sosyo-duygusal becerilerini geliştirmesi için öğrencilere bir fırsat sunar.

Takım oyunları ya da bireysel aktivitelerde öğrenciler bazı başarısızlıklar ile karşılaşabilir. Yaşanan mağlubiyetler, öğrencilerin başarısızlıklar ile başa çıkmalarını öğrenmeleri için bir fırsat olarak kullanılabilir. Bu noktada öğrenci hem öğretmeni sayesinde hem de sınıf arkadaşlarının yardımıyla başarısızlık ile nasıl baş çıkılacağını öğrenebilir.

Beden eğitimi dersi, öğrencilerin öz-denetim becerilerini geliştirmeleri için onlara bir fırsat sunar. Ders kapsamında yapılan fiziksel bir aktivite sonrasında öğrenciler, heyecan ya da öfke gibi duygularını fark ederek bu duyguları kontrol altına almayı öğrenebilirler. Ayrıca bir spor dalında öğrencilerin kendilerine hedef koymaları, bu hedef doğrultusunda çalışmaları ve hatalarından ders çıkarmaları öğrencilerin öz-denetim becerilerini geliştirmelerini sağlayabilir.

Takım oyunlarında öğrenciler, hem kendileri hem de diğerleri adına etik standartlara ve sosyal kurallara bağlı kalarak, farklı fikirlere saygı duyarak, etkili bir iletişim kurarak ve çatışmadan kaçınarak karar vermeyi pratik ederler. Öğrenciler takım oyunlarında, karşılaştıkları zorluklarla beraber baş etmeye çalışırlar. Bu gibi durumlarda, takım oyunları yardımlaşmayı ve pozitif ilişkiler kurmayı teşvik ederek sosyal ilişkileri güçlendirir.

İyi Uygulamalar