YETİŞKİN İYİ OLMA HALİ

ÖZ FARKINDALIK

Öz farkındalık, kendimizin ve kişiliğimizin, duygularımızın, davranışlarımızın ve yaşamdaki ihtiyaçlarımızın bilinçli olarak farkında olma yeteneğidir.

ÖZ YÖNETİM

Öz-yönetim, çevredeki duygusal, sosyal ve bilişsel tehditlerle sabırlı ve düşünceli bir şekilde yüzleşme yeteneğidir. 

SOSYAL FARKINDALIK VE İLİŞKİ KURMA BECERİLERİ

Sosyal farkındalık başkalarının duygularını anlama ve ihtiyaçlarına karşılık verebilme becerisi olarak tanımlanmaktadır.

ETİK SORUMLULUKLAR

Sosyo-duygusal öğrenme, duyguları anlama ve kontrol etme, olumlu hedefler koyma ve bu hedeflere ulaşmaya gösterilen çaba, başkalarına empati gösterme, kişilerle olumlu ilişkiler geliştirme ve sorumlu kararlar alma becerilerini kapsar.

TRAVMA VE DUYGUSAL DAYANIKLILIK

Travma, bireyin yaşamını, yaşamsal bütünlüğünü, inanç sistemini tehdit eden, bozan olaylardır. Diğer bir deyişle, olumsuz etkileri olan bir olay ya da durumun bireyin zihinsel, fiziksel, duygusal ve sosyal işleyişini, iyi olma halini altüst etmesidir.