ÖĞRENCİ İYİ OLMA HALİ

ÖZ FARKINDALIK

Öz farkındalık, kendimizin ve kişiliğimizin, duygularımızın, davranışlarımızın ve yaşamdaki ihtiyaçlarımızın bilinçli olarak farkında olma yeteneğidir.

ÖZ YÖNETİM

Öz-yönetim, çevredeki duygusal, sosyal ve bilişsel tehditlerle sabırlı ve düşünceli bir şekilde yüzleşme yeteneğidir. 

SOSYAL FARKINDALIK VE İLİŞKİ KURMA BECERİLERİ

Sosyal farkındalık, farklı geçmişlere ve kültürlere sahip insanların bakış açılarını anlama ve onlarla empati kurma becerisidir.

ETİK SORUMLULUKLAR

Öğrenciler, diğer öğrencilere karşı ırk, anadil, din, cinsiyet, milliyet, görüş, dini inanç, cinsel yönelim, aile, sosyal veya kültürel geçmiş, etnik köken, fiziksel engellilik gibi sebeplerle ya da keyfi ve kişisel nedenle ayrımcılık yapamazlar.

KARAKTER GELİŞİMİ

Karakter gelişimi, bir okul topluluğundaki öğrencilerin ve yetişkinlerin saygı, adalet, yurttaşlık ve kendine ve başkalarına karşı sorumluluk gibi temel etik değerleri anlamasını, önemsemesini ve bunlara göre hareket etmesini sağlayan bir öğrenme sürecidir.

GELİŞİM ODAKLILIK

Hayatımızı etkileyen en önemli etken düşünce tarzımızdır. Düşünme tarzını da ikiye ayırmak mümkün: sabit fikirliler ve gelişim odaklılar.

TRAVMA VE DUYGUSAL DAYANIKLILIK

Travma, bireyin yaşamını, yaşamsal bütünlüğünü, inanç sistemini tehdit eden, bozan olaylardır.