ÖĞRENME STRATEJİLERİ

u

Nedir?

Neden Önemlidir?

İyi Uygulamalar

Nedir?

Herhangi bir ödül beklemeden başkasının yararına yönelik yapılan gönüllü davranışlar prososyal davranış olarak tanımlanmaktadır. Prososyal öğrenme davranışları okul hayatında belirli bir müfredata bağlı kalmadan her an ve her yaşanılanın fırsata dönüştürülmesi ile elde edilir. Toplum yararına öğrenim adına kullanılan birçok farklı teknik ve çalışma bulunmaktadır. Bu amaçla ailelerin ve yetişkinlerin model olmasının ve akademik öğrenme hedeflerinin yanında okullarda yürütülen sosyoduygusal öğrenme ortamları da çocuklarda bu davranış kazanımını sağlamak konusunda yardımcı olmaktadır.

Yardımlaşma, paylaşım içinde olma, işbirliği yapma gibi sosyal davranışlar prososyal davranışların temelini oluşturmaktadır. Tüm bu beceriler de doğum anından itibaren ailede öğrenilmekte, okul yaşamı ile birlikte de öğretmenleri tarafından desteklenmektedir.

Neden Önemlidir?

 • Toplum yararına öğrenme stratejileri okullarda daha olumlu sınıf ikliminin yaratılmasına, öğrencilerin sosyoduygusal becerilerinin geliştirilmesine ve bununla birlikte öğrenme performanslarının artmasına fayda sağlamaktadır.

   

  • Toplum yararına uygun olan davranışlar çocukların sosyalleşmesine katkı sağlayan temel yeterlilikleri oluşturmaktadır.
  • Lise öğrencileri ile yürütülen bir araştırma okul iklimi, öğrenci bağlılığı ve prososyal davranışlar arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğunu ileri sürmektedir.
  • Prososyal davranışların önemli bir ölçüde kullanıldığı grup çalışmaları ve işbirlikçi çalışmalarınöğrencilerin düşünme becerilerini geliştirdiği, eleştirel düşünmeyi teşvik ettiği, öğrenme sorumluluğunu almalarını desteklediği ve yaratıcı düşünmelerini ortaya çıkardığını göstermektedir. Buna ek olarak, sosyal etkileşim yöntemlerini geliştirdiği, zıtlıklara karşı daha olumlu bir tutum edinmede önemli rol oynadığı, problem çözme becerilerini geliştirdiği ve başka kişilere karşı sorumluluk alma davranışlarını olumlu etkilediği savunulmaktadır.
 • Öğrencilerin birbirlerinden öğrendikleri teknikler hem öğreten hem öğrenen için prososyal öğrenmeyi destekleyen bir yöntem olmaktadır.

   

  • İlkokul öğrencileri ile yürütülen bir çalışma akran öğretimi yönteminin öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve sosyal açıdan olumlu gelişim göstermelerine katkısı olduğunu ileri sürmüştür.
  • Akran arabuluculuğu ile her iki öğrenci kendi açısından fayda sağlamaktadır. Mentörlük yapan öğrenci liderlik, sorumluluk alma, duyguları paylaşma ve ilişki kurma gibi becerilerini geliştirirken, bir akranından bu desteği alan öğrenciler ise duygularını ifade etme, farklı stratejileri görebilme gibi becerilerini kendi yaşına yakın birinden daha kolay öğrenebilmektedir.

İyi Uygulamalar