SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME HEDEFLERİ

ÖZ FARKINDALIK

Hedef kişinin duygularını, kişisel kimliğini, hedeflerini ve değerlerini anlamayı içerir. Bu, kişinin güçlü yönlerini ve sınırlarını doğru bir şekilde değerlendirmeyi, olumlu zihniyetlere sahip olmayı, sağlam temellere dayanan bir öz-yeterlik duygusuna ve iyimserliğe sahip olmayı içerir.

ÖZ YÖNETİM

Duyguları ve davranışları düzenleme yeteneğini kolaylaştıran beceri ve tutumlar gerektirir. Bu, kişisel ve eğitimsel hedeflere ulaşmak için hazzı geciktirme, stresi yönetme, dürtüleri kontrol etme ve kişisel ve grup düzeyindeki zorluklarla sebat etme becerisini içerir.

SOSYAL FARKINDALIK

Aynı ve farklı geçmişlere ve kültürlere sahip kişilerin bakış açısına sahip olma, empati kurma ve şefkat duyma becerisini içerir. Aynı zamanda, farklı ortamlarda davranış için sosyal normları anlamayı, aile, okul ve toplum kaynaklarını tanımayı da içerir.

İLİŞKİ BECERİLERİ

Sağlıklı ve ödüllendirici ilişkiler kurmak, sürdürmek ve farklı sosyal normlara, beklentilere sahip ortamlarda etkili bir şekilde var olmak için gereken araçları içerir. Açık iletişim kurmayı, aktif olarak dinlemeyi, işbirliği yapmayı, kabul edilmeyen sosyal baskılara direnmeyi, çatışmayı yapıcı bir şekilde müzakere etmeyi ve gerektiğinde yardım aramayı içerir.

SORUMLU KARAR VERME

Farklı ortamlarda kişisel davranış ve sosyal etkileşimlere yönelik özenli, yapıcı seçimler yapmak için bilgi, beceri ve tutumları gerektirir. Riskli davranışlar için etik standartları, güvenlik endişelerini ve davranış normlarını eleştirel olarak inceleme becerisini gerektirir; çeşitli kişilerarası ve kurumsal eylemlerin sonuçlarının gerçekçi değerlendirmelerini yapmak; ve kendisinin ve başkalarının sağlık ve esenliğini göz önünde bulundurmak alanlarını kapsar.