YETİŞKİN İLİŞKİLERİ

u

Nedir?

Neden Önemlidir?

İyi Uygulamalar

Nedir?

İnsan doğada tek başına yaşayamaz, bir toplum içine doğar ve tüm yaşamı boyunca toplumu oluşturan kişilerle bir etkileşim içine girer. İnsan sürekli olarak başkalarını etkilediği gibi, kendisi de baskaları tarafından olumlu ya da olumsuz etkilenir. İlişkilerden doğan etkileşimler hayatımıza yön veren en önemli etkenlerden biridir.

Yetişkin ilişkileri; çalışma ortamında çalışma arkadaşlarımızla, yöneticilerimizle olan ilişkileri, sosyal yaşamda arkadaşlarımızla olan ilişkileri, duygusal yaşamda da partnerlerimizle olan ilişkileri kapsar.  Yetişkin ilişkilerini biraz daha fazla incelediğimizde içinde  kişilerarası iletişim modelleri, etkili iletişim yöntemleri, beden dili, iletişim becerileri, sözlü ve sözsüz iletişim, dinleme becerileri, empatik yaklaşımlar, kurumsal davranış, kişilerarası iletişimde çatışmalar ve engeller gibi çok sayıda alanı kapsadığını görürüz.

Açık ve dürüst iletişim, ilişkiler  için kilit bir unsurdur. Farklılıklarınız olabilir, ancak bunların ne olduklarını ve karşınızdaki kişinin neden böyle hissettiğini biliyorsanız, genellikle konuları derinlemesine konuşabilir ve bir anlaşmaya varabilirsiniz.  Bazı zamanlarda söylediklerinizin anlaşıldığını iki kez kontrol etmek faydalı olabilir. Yanlış anlaşılmalar kolaylıkla meydana gelebilir ve incinmeye, öfkeye veya kafa karışıklığına yol açabilir. Hiç kelimeleri kullanmadan, vücut duruşunuzla yani beden dilinizle, ses tonunuzla ve yüzünüzdeki ifadeyle çok fazla bilgi verirsiniz ve başkalarının da aynısını yaptığını görebilirsiniz. Bu sözlü olmayan iletişim yolları diğer kişiye onun hakkında ne hissettiğinizi tahmin ettiğinizden de fazla anlatır. 

İlişkiler zamanla değişebilir veya dönüşebilir. İş yaşamında, evde veya sosyal yaşamlarındaki ilişkiler çok  çeşitli sebeplere bağlı olarak değişebilir.  Zamanla yetişkinlerin de  ilgi alanları, özgüvenleri ve tutumları dahil olmak üzere pek çok şekilde değişir…  İş talebinin artması, sorumlulukların değişmesi, ortaklardan birinin emekli olması ile değişen dinamikler,  aileye yeni bir bebeğin katılması, başka bir ülkeye taşınmak, pandemi… Tüm değişiklikler kendi zorluklarını da beraberinde getirir, ancak ilişkiler sağlamsa, kişiler kendilerini  ilgilendiren konularda konuşup, kendi çözümlerini bulmaya çalışabilirlerse daha kolay zorluklarla başa çıkabilmektedirler.

Ve şunu da hiç aklımızdan çıkarmamak  gerekir ki kendimizle olan ilişkimiz , kendi iyi olma halimiz ve başkalarıyla sağlıklı ve mutlu ilişkiler kurmamız için çok önemlidir. Kendinize karşı nazik olmak, kendinize vakit ayırmak,  bu bazılarınız için deniz kenarında yürüyüş yapmak, bazılarınız için de çocuklarıyla bahçede top oynamak olabilir… 

Şimdi  tüm bu bash ettiklerimizin ışığında,  ilişkiler kavramına bütünsel bir pencereden bakarak kendinize şu soruları sorun: Hayatınızın farklı yaşam alanlarında  ilişkinizi iyileştirmek, zenginleştirmek, farklılaştırmak için  neler yapabilirsiniz? İlişkilerinize olumlu değer katan veya katacak olan şeyler neler olabilir?

Neden Önemlidir?

Meslektaşlarla kurulan olumlu ilişkiler olumlu bir çalışma ikliminin yaratılmasına katkıda bulunurlar. Bir çalışma ortamında meslektaşları tarafından  kapsanmış ve desteklenmiş hisseden yetişkinin mutlu olma ve motivasyonu yüksek çalışma olasılığı daha yüksektir.

İş yaşamımızda;

Araştırma sonuçlarına göre hayatımızın üçte birini işte geçirdiğimizi düşündüğünüzde, meslektaşlarla kurulan olumlu ilişkilerin işlerimizi ve dolayısıyla hayatımızı daha keyifli hale getireceği açıktır. İş arkadaşları birbirlerinin yanında ne kadar rahat olurlarsa, örneğin beyin fırtınası yapma, fikirlerini dile getirme konusunda kendilerine olan güvenleri de artar. Olumlu ilişkilerle güçlendirilmiş bir çalışma ortamı beraberinde motivasyonun yüksek olduğu bir üretkenlik getirir. İyi iş ilişkileri aynı zamanda bireylere özgürlük hissi de verir. 

Okullardaki olumlu yetişkin ilişkileri, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin refahının merkezinde yer alır ve etkili bir öğrenme ortamını destekler. Eğer yönetim ve öğretmenler arasındaki ilişki güvenilir, yardımsever, işbirlikçi ise öğrenciler, öğretmen ve veliler arasında da güvenilir, yardımsever ve işbirlikçi bir ilişki ortaya çıkmaktadır (Barth, 2006, 8)

Sosyal ilişkilerimizde;

Olumlu sosyal ilişkiler mutlu ve sağlıklı bir yaşam sağlamanın yanı sıra duygusal dayanıklılığın da önemli bir kolaylaştırıcısıdır. Olumlu ilişkilerimiz olan insanlarla bağlantıda kalmak, ilişki kurmak ve zaman geçirmek, strese karşı önemli bir kalkan görevi görür ve olumlu duygular oluşturmaya yardımcı olur. Bu sebeple sosyal hayatınızda olumlu ilişkileri nasıl inşa edebileceğiniz ve onları nasıl güçlendireceğiniz konusunda biraz düşünmeye ve çabalamaya değer. Peki bunun için neler yapılabilir?

– İlişkilerinizde karşılıklılık ilkesine dikkat ederek kişiyle bağlantı kurmaya çalışın. Bunlar nezaket, cömertlik, katılım, ilgi ve kabul mesajları veren davranışlar olabilir.

– İlişkide duyarlı bir katılımcı olduğunuzdan emin olun. Sorular sorun, karşınızdaki kişinin ne söylediğini can kulağıyla dinleyin, nasıl hissettiğinizi paylaşın ve empati gösterin.

– İlişkiyi beslemek ve diğer kişiyle bağlantı kurmak için zaman ayırın. Bunun yüz yüze olması gerekmez, onlara video görüşmesi yapabilir veya hatta yazabilirsiniz. Mümkünse zamanı anlamlı kılmaya çalışın, diğer dikkat dağıtıcı unsurlar araya girmeden, başka bir işle uğraşmadan, sadece o andaki iletişime odaklanmış olun. 

Anlamlı ve saygıya dayalı ilişkiler geliştirmek için bazı ipuçları şunlardır:

  • Güvenilir olmak
  • Dinlemek
  • Sorular sormak
  • Meslektaşlarınızı Desteklemek
  • Yardım Teklif Etmek
  • Sınırlara Saygılı olmak
  • Gerçekçi olmak
  • Sevinci beraber yaşamak? celebrate

İyi Uygulamalar