SOSYAL FARKINDALIK

Aynı ve farklı geçmişlere ve kültürlere sahip kişilerin bakış açısına sahip olma, empati kurma ve şefkat duyma becerisini içerir. Aynı zamanda, farklı ortamlarda davranış için sosyal normları anlamayı, aile, okul ve toplum kaynaklarını tanımayı da içerir.

Aşağıdaki tablo, sınıf seviyelerinde Sosyal Farkındalıkla ilgili hedefleri ve göstergeleri göstermektedir.

 

 

K-2

3-5

6-8

9-12

Perspektif- Alma ve Empati

Başkalarının kendisinden farklı düşüncelere veya duygulara sahip olabileceğinin farkındadır.

Farklı bakış açılarını tanır.

 

Kültürlerarası bir mercekle diğer insanların duyguları, deneyimleri ve bakış açıları hakkında farkındalık gösterir.

Kültürlerarası bir mercekle diğer insanların duyguları, yaşam deneyimleri ve bakış açıları hakkında farkındalık gösterir.

Başkalarının nasıl hissettiğini belirlemek için sosyal ipuçlarını (sözlü ve sözsüz) tanımlar ve yorumlar.

Başkalarının nasıl hissettiğini belirlemek için sosyal ipuçlarını (sözlü ve sözsüz) tanımlar ve yorumlar.

Başkalarının nasıl hissettiğine ve yapıcı bir şekilde yanıt verdiğine ilişkin sosyal ipuçlarını tanımlar ve yorumlar.

Başkalarının nasıl hissettiğine ve yapıcı bir şekilde yanıt verdiğine ilişkin sosyal ipuçlarını değerlendirir ve yorumlar.

Başkalarının duygularını yargılamadan tanımlar ve empati kurar.

Başkalarının hissettikleri ile kendi duyguları arasında bağlantı kurar/duygudaş hisseder.

Başkalarının duygularını ve tepkilerini tahmin eder.

Diğer kişinin duygularını ve bakış açısını tanır ve onaylar.

Başkalarının duygularını ve bakış açılarını tanır ve onlara değer verir.

Farklılıklara karşı farkındalık ve değer gösterir, insan onuruna saygı duyar.

Çeşitliliği Takdir Etmek ve Başkalarına Saygı Duymak

İnsanların birbirine benzediği ve kendisinden farklı olduğu yönleri tanımlar, bu farklılıklara değer verir, saygı gösterir.

İnsanların birbirine benzediği ve kendisinden farklı olduğu yönleri belirler.

Algılamada ve başkalarını yargılamada açık ve örtük ön yargıların etkisini fark eder.

Algılamada ve başkalarını yargılamada açık ve örtük ön yargıların etkisini fark eder.

Başkalarının duygularına, isteklerine, haklarına ve geleneklerine saygı gösterir.

Çeşitli sosyal ve kültürel grupların katkılarını belirler.

Farklılıklara karşı farkındalık gösterir ve değer verir, insan onuruna saygı duyar.

Farklılıklara karşı farkındalık gösterir ve değer verir, insan onuruna saygı duyar.

Kendisi ile benzer ve kendisinden farklı olanlarla etkili bir şekilde etkileşime geçer.

Başkalarının duygularına, isteklerine, haklarına ve geleneklerine saygı gösterir.

Çeşitli sosyal ve kültürel grupların katkılarını destekler.

Çeşitli sosyal ve kültürel grupların katkılarını belirler.

Kendisi ile benzer ve kendisinden farklı olanlarla etkili bir şekilde etkileşime geçer.

Farklı bakış açılarını dikkate almaya istekli olduğunu gösterir.

Farklı bakış açılarını dikkate almaya istekli olduğunu gösterir.

Başkalarının duygularına, isteklerine, haklarına ve geleneklerine saygı gösterir.

Başkalarının duygularına, isteklerine, haklarına ve geleneklerine saygı gösterir.

Kendisi ile benzer ve kendisinden farklı olanlarla etkili bir şekilde çalışır.

Kendisi ile benzer ve kendisinden farklı olanlarla etkili bir şekilde çalışır.

Toplumsal Farkındalık

Sınıfının/okulunun genel işleyişine ve geliştirilmesine katkı sağlayan faaliyetler gösterir.

Kişinin ailesine, okuluna ve topluluğuna katkıda bulunan rolleri belirler ve gerçekleştirir.

Topluma katkı sunulabilecek alanları belirler.

Topluma katkı sunulabilecek alanları belirler.

Bir topluluğun tanımını yapar ve bu toplulukta sorumluluğu/rolü olduğunu kabul eder.

Her bireyin bir topluluğun bir parçası olduğunu kabul eder. Bu toplulukları geliştirmek için stratejiler belirler.

Topluluğu geliştirmek için stratejiler belirler.

Topluluğu geliştirmek için stratejiler belirler.

Hakkını savunur.

Hakkını savunur.

Aile, okul ve topluluk projelerinde ve etkinliklerinde aktif katılım için model olur.

Aile, okul ve topluluk projelerinde ve etkinliklerinde aktif katılım için model olur.