ETİK SORUMLULUKLAR

u

Nedir?

Neden Önemlidir?

İyi Uygulamalar

Nedir?

Sosyo-duygusal öğrenme, duyguları anlama ve kontrol etme, olumlu hedefler koyma ve bu hedeflere ulaşmaya gösterilen çaba, başkalarına empati gösterme, kişilerle olumlu ilişkiler geliştirme ve sorumlu kararlar alma becerilerini kapsar.

Sosyo-duygusal öğrenmenin içinde yer alan sorumlu karar alma becerisi, bireylerin karar verme etik standartların yanı sıra ilgili sosyal normlara dayalı olarak nasıl davranılacağına ilişkin olumlu, yapıcı kararlar alma becerisi anlamına gelir.

Günlük seçimlerden daha büyük ve daha önemli olanlara kadar, yetişkinler olarak doğru olanı yapmaya nasıl karar veririz? hatta “doğru olanın” ne olduğuna nasıl karar veririz? Etik sorumluluklar, sorunları fark etme ve tanımlamayı, zorlu durumların farklı yönlerini (örn. ahlaki, sosyal, duygusal, pratik) anlamayı, eylemlerin potansiyel sonuçlarını gerçekçi bir şekilde değerlendirmeyi, hem kendisinin hem de başkalarının refahını göz önünde bulundurarak dengelemeyi, adalet ve tüm insanların hakları ve refahı gibi etik/ ahlaki ilkelere değer vermeyi, karar vermede duyguların rolünün farkına varmayı ve bunları diğer endişelerle bütünleştirmeyi, sorunları uygun yollarla çözmeyi ve kendi eylemleri üzerinde sorumlu bir şekilde düşünmeyi içerir. (CASEL)

Neden Önemlidir?

Etik sorumluluklar aslında temel değerlerimizle uyum içinde olmayı gerektirir. Hayatta neyin en önemli veya neyin en doğru davranış olduğuna karar vermek için kaynaklarımız nelerdir? Bu soruyu cevaplamadan önce, genel olarak değerlerin ne olduğunu bilmek gerekir. Değerleriniz, yaşama ve çalışma şeklinizde önemli olduğuna inandığınız şeylerdir. Önceliklerinizi belirlerler ve muhtemelen hayatınızın istediğiniz gibi olup olmadığını anlamak için kullandığınız bir takım şemalardır. Yaptığınız şeyler ve davranış biçiminiz değerlerinizle eşleştiğinde, hayat genellikle iyidir tatmin duygusu yoğun yaşanır. Ama bunlar kişisel değerlerinizle veya temel toplumsal değerlerle uyuşmadığında, işte o zaman işler değişir. Bu gerçek bir mutsuzluk kaynağı olabilir. Bu nedenle, değerlerinizi belirlemek için bilinçli bir çaba sarf etmek çok önemlidir.

İyi Uygulamalar