ÖZ YÖNETİM

Duyguları ve davranışları düzenleme yeteneğini kolaylaştıran beceri ve tutumlar gerektirir. Bu, kişisel ve eğitimsel hedeflere ulaşmak için hazzı geciktirme, stresi yönetme, dürtüleri kontrol etme ve kişisel ve grup düzeyindeki zorluklarla sebat etme becerisini içerir.

Aşağıdaki tablo, sınıf seviyelerinde Öz-Yönetim ile ilgili hedefleri ve göstergeleri göstermektedir.

 

K-2

3-5

6-8

9-12

Dürtü Kontrolü

Duyguları işlemek, düşünce ve davranışları yeniden çerçevelemek için öz düzenlemeye yönelik stratejiler belirler.

Duyguları işlemek, düşünce ve davranışları yeniden çerçevelemek için öz düzenlemeye yönelik stratejiler belirler.

Duyguları işlemek, düşünce ve davranışları yeniden çerçevelemek için öz düzenlemeye yönelik stratejiler belirler.

Duyguları işlemek, düşünce ve davranışları yeniden çerçevelemek için öz düzenlemeye yönelik stratejiler belirler.

Duyguları işlemek, düşünce ve davranışları yeniden çerçevelemek için öz düzenlemeye yönelik stratejiler gösterir.

Duyguları işlemek, düşünce ve davranışları yeniden çerçevelemek için öz düzenlemeye yönelik stratejiler gösterir.

Duyguları işlemek, düşünce ve davranışları yeniden çerçevelemek için öz düzenlemeye yönelik stratejiler gösterir.

Duyguları işlemek, düşünce ve davranışları yeniden çerçevelemek için öz düzenlemeye yönelik stratejiler gösterir.

Stres Yönetimi

Fiziksel veya duygusal tepkilerle sonuçlanan stres faktörlerini tanımlar.

Fiziksel veya duygusal tepkilerle sonuçlanan stres faktörlerini tanımlar.

Fiziksel veya duygusal tepkilerle sonuçlanan stres faktörlerini tanımlar.

Fiziksel veya duygusal tepkilerle sonuçlanan stres faktörlerini tanımlar.

Stresli durumlara tepkiyi yönetmek için sağlıklı uygulamaları belirler.

Stresi azaltabilecek ve fiziksel ve zihinsel sağlığı geliştirebilecek sağlıklı uygulamaları belirler ve gösterir.

Stresi azaltabilecek ve fiziksel ve zihinsel sağlığı geliştirebilecek sağlıklı uygulamaları belirler ve gösterir.

Stresi azaltabilecek ve fiziksel ve zihinsel sağlığı geliştirebilecek sağlıklı uygulamaları belirler ve gösterir.

Strese neden olan durumlarla başa çıkmak için sağlıklı uygulamalar yapar.

Gerektiğinde stresi yönetmek için yardım ihtiyacını iletir.

Gerektiğinde stresi yönetmek için yardım ihtiyacını iletir.

Gerektiğinde stresi yönetmek için yardım ihtiyacını iletir.

Gerektiğinde stresi yönetmek için yardım ihtiyacını iletir.

Strese neden olan durumlarla başa çıkmak için yapıcı stratejiler uygular.

Öz Disiplin ve Öz Motivasyon

Faaliyetlerde katılımını sürdürür ve azimli davranır.

Faaliyetlerde katılımını sürdürür ve azimli davranır.

Faaliyetlerde katılımını sürdürür ve azimli davranır.

Faaliyetlerde katılımını sürdürür ve azimli davranır.

Hazzı erteler.

Hazzı erteler.

Hazzı erteler.

Hazzı erteler.

Hataları öğrenmenin bir parçası olarak kabul eder.

Azim göstererek uyum sağlar ve engellerin üstesinden gelir.

Engelleri aşma ve uyum sağlama yeteneği gösterir.

İnisiyatif alır.

İnisiyatif alır.

İnisiyatif alır.

Bağımsız çalışır.

Bağımsız çalışır.

Bağımsız çalışır.

Hedef Belirleme

Basit bir hedef belirler.

Basit bir hedef belirler.

Okulda ve hayatta başarıya ulaşmak için hedefler oluşturur, izler, uyarlar ve değerlendirir.

Okulda ve hayatta başarıya ulaşmak için hedefler oluşturur, izler, uyarlar ve değerlendirir.

İhtiyaç duyulan kaynakları belirlemek de dahil olmak üzere bir hedefe yönelik adımları uygular.

İhtiyaç duyulan kaynakları belirlemek de dahil olmak üzere bir hedefe yönelik adımları uygular.

Hedeflere ulaşmadaki engellerin üstesinden gelmek için gerekli iç ve dış kaynakları belirler.

Hedeflere ulaşmadaki engellerin üstesinden gelmek için gerekli iç ve dış kaynakları belirler.

Bir hedefe yönelik ilerler ve gerektiği zamanlarda uyarlamalar yapar.

Hedef belirleme sürecini ve sonucunu yansıtır.

Hedef belirleme sürecini ve sonucunu yansıtır.

Hedef belirleme sürecini ve sonucunu yansıtır.

Organizasyon Becerileri

Kişisel eşyalarını düzenli tutar.

Kişisel eşyalarını düzenli tutar.

Görevlerin ve/veya projelerin tamamlanması için gereken uygun malzemeleri ve araçları seçer.

Görevlerin ve/veya projelerin tamamlanması için gereken uygun malzemeleri ve araçları seçer.

Zamanı yönetme becerisi gösterir.

Zamanı yönetme becerisi gösterir.

Malzemeleri, alanı, zamanı ve sorumlulukları etkin bir şekilde yönetir.

Malzemeleri, alanı, zamanı ve sorumlulukları etkin bir şekilde yönetir.