SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME

NEDİR?

Sosyal Duygusal Öğrenme (SDÖ)nin tanımı “Çocukların ve yetişkinlerin duygularını yönetmek, bireysel ve kolektif hedeflere ulaşmak, başkalarının duygularını anlamak ve empati göstermek, destekleyici ilişkiler kurmak ve korumak, sağlıklı bir kişilik geliştirmek için gerekli olan bilgi, tutum ve becerileri edinme ve etkili bir sekilde uygulama süreçleri” şeklinde yapılmıştır.

ARAŞTIRMALAR / TARİHÇE

Çocukları sorumlu, üretken, ilgili ve ilgili vatandaşlar olmaya hazırlamak, günümüzde eğitimin hedefi olmaya devam eden zamansız bir arayıştır. SDÖ becerilerinin alt yapısını incelediğimizde ise sistem teorileri, öğrenme teorileri, çocuk gelişimi teorileri, bilgi işleme teorileri, sosyal-bilişsel teoriler, farklı duygular teorisi, bağlanma teorisi ve davranış değişikliği teorilerinin etkisi olduğunu görmekteyiz.

SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME HEDEFLERİ

Hedef kişinin duygularını, kişisel kimliğini, hedeflerini ve değerlerini anlamayı içerir. Bu, kişinin güçlü yönlerini ve sınırlarını doğru bir şekilde değerlendirmeyi, olumlu zihniyetlere sahip olmayı, sağlam temellere dayanan bir öz-yeterlik duygusuna ve iyimserliğe sahip olmayı içerir.